Ukratko o nama

Poljoprivredno preduzece ''Sava Kovačević'' AD osnovano je 1946 godine, a od 2003 godine posle procesa privatizacije posluje kao akcionarsko društvo i danas predstavlja značajan bački agrokompleks koji objedinjuje značajnu poljoprivrednu proizvodnju. Mlekara posluje u sastavu preduzeca od 1948 godine i prvobitno je zamišljeno da samo prerađuje sirovo mleko u pasterizovano. Međutim sa razvojem preduzeća razvijala se i mlekara i uvedeni su i ostali mlekarski proizvodi.

Mlekara "Sava Kovačević'' AD je osposobljena za proizvodni rad prvi put 1961 godine na lokaciji na kojoj se i sada nalazi. Kapacitet prerade mleka iznosio je u proseku oko 2.000 litara mleka na dan. Mleko se dopremalo sa obližnje farme, a i otkupljivalo se od privatnika.

Nakon toga 1971 godine izvršena je rekonstrukcija mlekare i ona je mogla da preradi 8.000 litara mleka na dan.

Sadašnji instalirani kapaciteti mlekare iznose 30.000 litara sirovog mleka.

 

Mlekara Dana

Mlekara "Sava Kovačevič'' AD je od 2004 godine uvodi novo ime proizvoda za jogurt sa 3,2% mlečne masti koji se sada na tržištu pojavljuje pod imenom ''Dana''. Tokom 2005 godine pod ovim imenom se plasiraju i svi drugi proizvodi mlekare.

Mlekara "Dana" je jedinstvena po tome što mleko koje obrađuje dobavlja sa svoje farme u okviru preduzeća "Sava Kovačević". Ona zapošljava 40 radnika koji prerađuju oko 5.000.000 litara mleka godišnje, sa tendencijom povećanja broja radnika i prerađene količine mleka. Naš proizvodni miks cini 11 vrsta različitih mlekarskih proizvoda.