Organska Surutka

Kozja surutka je idealan elektrolit i mineralni napitak sa malom energetskom vrednošću( sadrži „0“ kalorija iz mlečne masti), s visokovrednim proteinima, prirodnom laktozom, bogata mineralnim materijama i vitaminima B kompleksa.
Lekovita svojstva surutke mogu se pripisati imunoglobulinu te imunoaktivnom sastavu enzima koji pružaju otpornost i štite organizam od štetnih bakterija.
Po značaju u ishrani proteini surutke su posebno značajni.Tosu najkvalitetniji proteini laktoalbumin i laktoglobulin. Laktoalbumin ima najvišu biološku vrednost od svih proteina mleka čak više i od proteina jajeta. Utvrđen je i antikancerogeni uticaj surutkinih proteina.
Surutka je bogata aminokiselinama posebno esencijlnim.
Odnos cistin-metionin u surutki obezbeđuje povećanu iskoristivost proteina u organizmu . Triptofan je neophodan organizmu da bi se mogao proizvesti serotonin, neurotransmiter koji je najpoznatiji za stvaranje osećaja relaksiranosti.
Velik je broj mogućih pozitivnih efekata kozje surutke, na zdravlje ljudi bilo u prevenciji ili lečenju bolesti. Kozja surutka se preporučuje u prevenciji i lečenju obolenja jetre.
Kozja surutka utiče na lep ten ,fit kondiciju i dobro zdravlje.

Koristi se u dijetoterapiji i lečenju osoba koje imaju probleme sa zdravljem dijetetoterapije u lečenju gojaznih osoba
Probiofit može biti krajnje siromašan kalorijama ili da ima NULA kalorija iz mlečne masti. Po značaju u ishrani proteini surutke su najznačajnij deo Probiofita.Tosu najkvalitetniji proteini laktoalbumin i laktoglobulin. Laktoalbumin ima najvišu biološku vrednost od svih proteina mleka čak više i od proteina jajeta.
Bez velikih promena u režimu ishrane može se dosta oslabiti.Gubljenje u težini je rezultat pročišćavanja organizma,otklanjanju masnih naslaga ,podstičući rad bubrega,surutka redukuje zadržavanje vode.
To su proizvodi koji imaju visoku zadravstvenu vrednost i koji se mogu koristiti u dijetalne svrhe. Rezultati ispitavanja pokazuju da su surutkini napici u pogledu sadržaja proteina i esencijalnih aminokiselina , zatim mineralnih elemenata (Ca,P,Na,K,Zn,Cu,Mg,Mn i Fe) i vitamina B2 proizvodi koji u ishrani ljudi mogu imati visok zdravstveni učinak
Utvrđen je i antikancerogeni učinak surutkinih proteina. Velik je broj mogućih efekata surutke, probiotika i prebiotka na zdravlje ljudi bilo u prevenciji ili lečenju bolesti
S obzirom na pozitivne učinke surutke na zdravlje ljudi kao i na nedostatak njenih proizvoda u prirodnom obliku na tržištu, postoji opravdana potreba proizvodnje surutkinih napitaka.
Rezultati pokaziju da su oba napitka bogata aminokiselinama posebno esencijlnim.Od ukupnog sadržaja aminokiselina u napitcima je bilo oko 37% esencijalnih.Posebno je visok udeo lizina , leucina i threonina .Triptofan koji je jedan od najboljih prirodnih sedativa, nalazi se nešto više u Caprofitu što je rezultat njenog većeg sadržaja u kozjem mleku.Triptofan je neophodan organizmu da bi se mogao proizvesti serotonin, neurotransmiter koji je najpoznatiji za stvaranje osećaja relaksiranosti i pospanosti.Još jedno dejstvo serotonina,iskazuje se gubljenjem težine.Tako sa se surutkinim napicima mogu držati razne dijete koje za gubljenje viška kilograma. Proteini surutke su idealan izbor i za starije osobe, pogotovo za one sa smanjenim apetitom.Osim što obezbedujou energiju za organizam oni podižu imunitet (Renner ,1977). Odnos cistin-metionin u surutki obezbeđuje povećanu iskoristivost proteina u organizmu (Tratnik ,1998) .
Laktoza kao najveći sastojak surutke osim energetske uloge ima hranljivo-fiziološkog aspekta posebnu važnost.Ima važnu ulogu u razvoju kostiju ,kroz povećanu apsorpciju Ca , a prema podacima Graig(1979),laktoza je važna za održavanje nivoa holesterola u krvi.Laktoza podstiče peristaltiku i lako je probavljiva, te se surutkini napici mogu koristiti u prevenciji problemima lenjih creva. Kako se iz rezultata vidi surutkini napici su idealan elektrolit i mineralni napitak bogat vitaminima B kompleksa posebno vitaminom B2 .Veliko je zanimanje u nauci za mineralnim elementima u hrani , zbog njihove povezanosti sa specifičnim hroničnim bolestima kao što su hipertenzije ,osteoporoza ,kardiovaskularna obolenja i dr.Kod hipertenzije metabolizam Ca je u organizmu poremećen . U savremenoj prevenciji hiprtenzije ,obraća se pažnja da u dijeti bude nizak odnos Na/K i taj odnos u surutkinim napicima je bio oko 0,305 što se smatra dobrim odnosom .Dalje je odnos Ca/P u napicima bio oko 1:1,48 i to govori da postoji mogućnost za dobro iskorištavanja Ca u organizmu (Tratnik ,1998).
Za funkcionalna svojstva probiotičkih napitaka veoma je važna koncentracija živih probiotskih bakterija.Asocijacija za Fermentisana mleka i mlečnokiselinske napitke iz Japana , preporučuje standard od minimum 107/ml probiotskih ćelija u svežem napitku.Shah (2000) preporučuje minimum 106 /ml ili g, živih ćelija.
Na osnovu izvršenih istraživanja, može se zaključiti:
1.Probiofit i Caprofit predstavlja napitake koji su bogati aminokiselinama posebno esencijalnim. Od ukupnog sadržaja aminokiselina u napitku Probiofit je bilo oko 38,73 % esencijalnih a u napitku Caprofit 40,85 %.Posebno je visok udeo lizina ,leucina,threonina i valina.Oba napitka imaju visok sadržaj mineralnih elemenata i u povoljnom odnosu (Ca,P,Na,K,Zn,Cu,Mg,Mn i Fe) kao i vitamin B2 . 2.Surutka predstavlja dobru sirovinu za proizvodnju napitaka sa osobinama funkcionalne hrane..
Upotrebom funkcionalnih dodataka (probiotika - Lactobacillus acidophilus LA-5, Bifidobacterium spp. i prebiotika –inulina) uz pravilno odabran tehnološki proces, dobijaju se napici koji imaju potreban broj živih probitičkih bakterija, poželjnih senzornih osobina i rokom upotrebe od 30 dana uz čuvanje na +/4 oC. Bilo je interesantno da su ukus u miris napitka Caprofit bili veoma slični napitku Probiofit, što je uticaj kozjeg mleka nemačke srnaste rase , koje ima sasvim blag ukus i miris po „kozjem“.
3.Tehnološki proces korišten za proizvodnju probiotičkih surutkinih napitaka od kravlje i kozje surutke može biti model za široku grupu sličnih proizvoda na bazi surutke. To je model koji je sačuvao njene prirodne prednosti, a sa probiotičkim kulturama i dijetnim vlaknima inulina povećao njihova funkcionalna svojstva.

Kozja surutka je bogata aminokiselinama ,posebno esencijalnim. Imaju visok sadržaj mineralnih elemenata i u povoljnom odnosu (Ca,P,Na,K,Zn,Cu,Mg,Mn i Fe) kao i vitamin B2 .