Sitni sir

Sveži niskomasni sir sa 10% mm/sm i 20% sm

Rok upotrebe proizvoda je 15 dana

Neto mase proizvoda su 0,500kg i 5kg.

Sveži niskomasni sir sa 15% mm/sm se čuva na temperaturi od 0°C do +8°C.